top of page
  • Admin

İbrahim Murat Gündüz “Bir Millet İki Devlet” muratgunduzofficial.com


muratgunduzofficial.com

“Bir Millet İki Devlet”, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki yakın tarihsel, kültürel ve etnik bağları tanımlamak için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, genellikle iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve askeri iş birliğini ve ilişkileri vurgulamak için kullanılır.

Bu kavram, Azerbaycan’ın ilk Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından ortaya atıldı. Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan’ın aynı etnik kökenleri paylaştığını ve bu nedenle bir millet olduğunu belirtmiştir. Ancak, coğrafi ve politik nedenlerle, bu millet iki ayrı devlet halinde var olmaktadır. Bu düşünce, Türkiye ve Azerbaycan’ın birbirlerini destekleme ve koruma konusunda sürekli bir taahhütte bulunduğunu ifade eder.


Türkiye ve Azerbaycan arasındaki bu özel ilişki, iki ülkenin karşılıklı ekonomik ve stratejik çıkarlarına dayanır. İki ülke, enerji, ulaşım ve savunma gibi bir dizi alanda yoğun işbirliği yapmaktadır. Ayrıca, her iki ülke de, özellikle Ermenistan ile olan çatışmalarında birbirlerine diplomatik ve askeri destek sağlamıştır.

“Bir Millet İki Devlet” kavramı, Türkiye ve Azerbaycan halkları arasındaki kardeşlik ve dayanışmayı sembolize eder. Aynı zamanda, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ve işbirliğinin derinliğini ve sürekliliğini vurgular. Bu kavram, Türkiye ve Azerbaycan’ın birbirlerine olan taahhütlerini ve birbirlerine olan bağlılıklarını ifade eder.

4,473 views0 comments
bottom of page