top of page
  • Admin

İbrahim Murat Gündüz “Sünnetin Hayırlısı İçin Yollardayız”

İbrahim Murat Gündüz, İFA Derneği tarafından 11-14 Ocak tarihleri arasında Bangladeş’te düzenlenen ücretsiz sünnet organizasyonunda yedi çocuğa birden kirve olmanın mutluluğunu ifade etti. İFA Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik sosyal yardım projeleri kapsamında böyle bir etkinlik düzenlemiş ve bölgedeki çocukların sağlık ve sosyal ihtiyaçlarına destek olmuştur. Gündüz’ün kirvelik yaptığı bu organizasyon, hem Bangladeş’teki toplulukları destekleme çabası hem de kültürel bir gelenek olan sünnet töreninin önemini vurgulamaktadır.

Organizasyon, İFA Derneği’nin geniş bir sağlık ve sosyal yardım programının parçası olarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki dezavantajlı topluluklara yardım etme amacıyla gerçekleştirildi. Dernek, bu tür organizasyonlarla yoksulluk, sağlık sorunları ve eğitim eksikliği gibi konularda farkındalık yaratmayı ve somut yardımlar sağlamayı hedefliyor.İbrahim Murat Gündüz, bu etkinlikte yedi çocuğa kirve olarak hem manevi bir sorumluluk üstlenmiş hem de derneğin sosyal sorumluluk projelerine aktif katılım sağlayarak toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine katkıda bulunmuştur. Kirvelik, özellikle Bangladeş gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelerde,ocuğun yaşamındaki dini ve sosyal ritüellerde önemli bir yer tutan bir gelenektir.

Bu etkinlik, katılımcıları ve yerel topluluğu memnun ederken, aynı zamanda toplumsal bağları güçlendirme ve küresel dayanışmanın önemini gösterme açısından da örnek teşkil etmektedir. İFA Derneği’nin organizasyonu, İbrahim Murat Gündüz’ün katkılarıyla, dini ve kültürel değerlerin korunması ve sosyal hizmetlerin yaygınlaştırılması yönünde önemli bir adım olarak kaydedilmiştir.

bottom of page