top of page

brahim Murat Gündüz’den inşaat müteahhitleri hakkında sert açıklamalar yaptı
 

Dürüstlüğü , açıksözlülüğü,  sert mizacı ve yardımseverliği ile tanıdığımız Adanalı girişimci ibrahim Murat gündüz inşaat mütahitlerini işaret ederek dürüst ve vicdanlı davranmaları gerektiğini söyledi.
 
İbrahim Murat Gündüz son günlerde yaşanan ve Müslümanlığa yakıştıramadığım dediği gözlemlerini şu şekilde anlattı
“Piyasa Değeri 1.2 milyon TL  olan ev, hükümet tarafından açıklanan 'Yeni Evim' projesinden sonra 1.5 milyon TL oldu. Müteahhitler vergi ödememek için rayiç bedeli düşük göstermelerinden dolayı Kredi kullanmak isteyen vatandaşa engel oluyorlar. Bunun adı kul hakkı, hem vatandaşa zarar veriyorsunuz hem devlete vergi vermeyerek suç işliyorsunuz diyerek etkin ve caydırıcı cezalar olmaması sebebi ile müjde adı altında açıklanan projeler müjde olmaktan çıkıp vatandaşı mağdur ediyor” ifadesini kullandı
 
2. el konutlarda şu anda finansman avantajı söz konusu olmadığı için 2. el dairelerin fiyatlarının artması ya da fiyatlarının yükseltilmesinin bahse konu dairelerin satışlarını kolaylaştırmayacağını söyleyen İbrahim Murat Gündüz fiyat artışı sorunu ile alakalı Ülkemizin
genel bir konut politikası sistemine ihtiyacı olduğunu şu an kesinlikle söyleyebilirim. Yapı ruhsatlarının, bağımsız bölümlerin, metrekarelerin, arsa fiyatının ve özellikle de satış fiyatlarının takip edildiği elektronik bir altyapıya ihtiyacımız olduğunu belirtti
 
 
Alıcı tarafından müteahhite ödenen bedel müteahhitin kurnazca tavsiyesi ile gerçek satış bedeli gibi gözükmesi amacıyla  muhakkak banka vasıtayla gönderilir bu şekilde satış bedeli resmileştirilir kalan tutar ise müteahite elden verilir ve böylelikle müteahhitin suç işlemesine istemeden yardım edilir.
 
Gayrimenkuller alınıp satılırken maalesef yerleşmiş bir uygulama olan gayrimenkulün gerçek bedeli yerine müteahhitin dayatmasıyla daha düşük bir bedelden satış gösterilmesi, müteahhitin vergi kaçırması ve haksız kazanç elde etmesi sonucunu doğurur.
 
Peki satış bedeli neden düşük gösteriliyor?
 
İbrahim Murat Gündüz bu sorunun cevaplarını şu şekilde açıklıyor;
İnşaat müteahhitleri (sıfır) ev satarken gerçek bedeli göstermek istemedikleri için daha düşük gelir elde etmiş gibi görünebilmek adına, gelir/kurumlar vergisi, geçici vergi ve KDV’yi eksik ödemek veya hiç ödememek için bu yolu tercih ediyorlar yani inşaat müteahhitleri tamamen vergi kaçırmak üzerine kurulu bir düşünceye dayalı ahlaksız bir davranış biçimini benimsemişler.
 
Alım-satıma konu gayrimenkul gerçek bedelinden gösterilmediğinde hem alıcı hem de satıcı tapu harcını eksik ödeyerek maddi bir menfaat sağlamış olur. Bu şekilde Hazine açısından harç kaybı ortaya çıkar. Zira alışılagelmiş uygulamada gerçek satış bedeli üzerinden değil belediyede kayıtlı bedel yani  halk arasındaki tabiri ile rayiç bedel üzerinden işlem yapılmaktadır.
 
Özetle gerçek satış bedeli üzerinden değil de belediye rayiç değeri üzerinden alım-satımın yapılması sonucunda müteahhit açısından gelir/kurumlar vergisinin, KDV’nin, geçici verginin az ödenmesi veya ödenmemesinden dolayı haksız bir maddi menfaat söz konusu olmaktadır.
 
Piyasayı, manipüle edenlerin tespit edilerek cezalandırılması, aynı zamanda, 'fırsatçılık yapan müteahhitlerin fiyatlarını yükselttikleri konutlara kampanya desteği verilmemesi gerektiğini belirten İbrahim Murat Gündüz, Maliye Bakanlığının bilhassa bu müteahhitleri vergi incelemesine alması gerektiğini söyledi

İbrahim Murat Gündüz  inşaat müteahhitlerini  'Sizi vicdana davet ediyorum' diyerek konut fiyatlarına yaptıkları  zamları geri çekmelerini istedi

İşadamı ibrahim Murat gündüz inşaat müteahhitlerinin Türk vatandaşlarına vicdanlı,  Türk devletine  karşı dürüst olmaya davet etti. 

İbrahim Murat Gündüz son zamanlarda yaşanan müteahhitlerin suni olarak oluşturdukları fahiş fiyat artışları ve vergisel anlamda yapılan usulsüzlükler hakkında açıklamalar yaptı.

İnşaat Müteahhitleri vergi ödememek adına piyasadan fatura toplarlardı fakat Maliye Bakanlığı müteahhitlerin kullandığı pekçok ürüne kdv tevkifatı uygulaması getirdiği için müteahhitler piyasadan fatura toplamakta zorlanmaya başladılar.

Sadece devlete vergi ödememek için yaptıkları bu usulsüzlüğün acısınıda Türk vatandaşı alıcılardan çıkarıyorlar.

Şöyleki: vergiden kaçınma konusunda uzman müteahhitler Türk vatandaşlarına  yaptıkları konut satışlarında eksik bedelli fatura kesmeyi alışkanlık haline getirdikleri için tapuda gerçek satış bedelini asla göstermiyorlar, tapuda  belediye rayiç bedeli üzerinden satış yapıp devlete eksik fatura beyan ediyorlar. Bunun sonucunda devlet zarara uğrarken düşük Kredi kullanmak isteyen Türk vatandaşlarınıda ihtiyacı olan krediyi kullanmasına  engel olarak mağdur ediyorlar.Maliye Bakanlığının kredili konut satışlarında alıcı ile görüşerek ve alıcının banka eksper raporunu inceleyerek gerçek satış bedelini öğrenip müteahhitlere vergi cezası kesmesi ve maddi vergi cezasının ayrıca hapis cezası ile desteklenmesi halinde bu sorunun çözüleceğini savunan İbrahim Murat Gündüz müteahhitlerin suni olarak kendi yaptıkları fahiş fiyat artışı manipülasyonu sorunu ile ilgili olarak Ülkemizin mali kontrolü kolay bir konut politikası sistemine ve belediye rayiç bedellerinin yetkili eksperler tarafından düzeltilmesi ile alakalı bir çalışma yapılmasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

İbrahim Murat Gündüz’den inşaat müteahhitlerini vicdanlı olmaları konusunda uyardı

Adanalı girişimci ibrahim Murat gündüz inşaat müteahhitlerinin vatandaşa vicdanlı devlete karşı dürüst davranmaları gerektiğini söyledi.

 

İbrahim Murat Gündüz son günlerde yaşanan müteahhitler tarafından gerçekleştirilen suni fiyat artışları ve

Ülkemizde yaşanan olumsuzluklar hakkında açıklamalar yaptı.

 

Müteahhitler vergi ödememek için konut satışlarında gerçek satış bedelini değil rayiç bedeli üzerinden tapuda satış yaptıkları için düşük Kredi kullanmak isteyen vatandaşın ihtiyacı olan krediyi kullanmasına  engel oluyorlar. Bunun adı kul hakkı, aynı anda vatandaşa ve devlete zarar veriyorsunuz diyerek yürürlükte etkin ve caydırıcı cezalar olmaması sebebi ile müjde adı altında açıklanan projeler müjde olmaktan çıkıp vatandaşı mağdur ediyor ifadesini kullandı

 

İbrahim Murat Gündüz fahiş fiyat artışı sorunu ile ilgili olarak Ülkemizin

mali kontrolü kolay bir konut politikası sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi.

İnşaat yapı ruhsatlarının, projenin bağımsız bölümlerinin, gerçek brüt ve net metrekarelerinin, projenin inşa edildiği arsa fiyatının ve özellikle de reel satış fiyatlarının takip edilebileceği elektronik temelli bir altyapıya ihtiyacı olduğunu belirtti

 

Alıcı tarafından müteahhite ödenen bedel müteahhitin isteği ile daire satışının resmiyette gerçek satış bedeli gibi görünmesini sağlayabilmek amacıyla  müteahhit tarafından alıcının gerçek satış bedelinin sadece ufak bir bölümünü muhakkak banka vasıtayla göndermesini ister. Bu şekilde satış bedeli suni olarak  resmileştirilmiş olur , alıcının müteahhide ödemesi gereken kalan tutar ise müteahite tapu müdürlüğğnde elden verilir ve tüm bu işlemler müteahhitin vergi kaçırma suçu işlemesini oluşturur.

 

Gayrimenkuller alınıp satılırken süregelen bir uygulama olan gayrimenkulün gerçek satış bedeli yerine müteahhitin yönlendirmesiyle daha düşük bir bedelden satış bedeli olarak gösterilmesi sonuç olarak müteahhitin vergi kaçırarak haksız kazanç elde etmesi sonucunu doğurur.

 

satış bedeli neden düşük bedel ile gösteriliyor?

 

İbrahim Murat Gündüz bunun sebeplerini şu şekilde açıklıyor;

 

İnşaat müteahhitlerinin yeni (kullanılmamış) ev satarken gerçek satış bedelini manipüle ederek belediye rayiç bedeli üzerinden beyan etmelerinin amacı kurumlar vergisi, geçici vergi ve KDV’yi eksik ödemek veya hiç ödememek için yaptıkları hukuksuz bir uygulamadır. Amaç net olarak az vergi ödemek veya hiç ödememek.

 

Piyasayı, suni fiyat artışı ile manipüle edenlerin tespit edilerek cezalandırılması, 'fırsatçılık yapan müteahhitlerin fiyatlarını yükselttikleri konutların tespit edilerek kampanya desteğinden muaf tutulması gerektiğini belirten İbrahim Murat Gündüz, Maliye Bakanlığının bilhassa bu müteahhitlerin matrah arttırımı gibi fırsatlardan yararlandırmaması gibi önlemler alınması gerektiğini söyled

İbrahim Murat Gündüz konut satışlarında yaşanan usulsüzlükler ile ilgili Maliye Bakanlığı’nın kredi kullanan şahıslara ulaşması gerektiğini  söyledi

Adanalı girişimci ve hayırsever işadamı İbrahim Murat Gündüz inşaat müteahhitlerinin Türk vatandaşlarına zulüm yaptığını Devlete ise vergi ödemediklerini iddia etti.

 

Gündüz, Türk vatandaşlarının satın aldıkları evin gerçek değerini Maliye Bakanlığı’na bildirmelerini, böylelikle Belediye rayiç değerinin alıcının Maliye Bakanlığına yapacağı ihbar ile değişerek gerçek emsal bedel oluşturulması gerektiğini ifade etti.

 

Sattıkları evin ücretini yabancı ülke vatandaşlarından elden alarak vergi ödemeyen inşaat müteahhitlerininvergi ödememek adına Türk vatandaşlarını zor durumda bıraktığını söyleyen Gündüz bu sorunun çözülebilmesi için şu açıklamaları yaptı:

'Maliye Bakanlığı kredi kullanan şahıslara ulaşsın'

 

İbrahim Murat Gündüz, müteahhitlerin işçilik işlerini taşeron firmalara vermeyip faturasız olarak iş yapan ve yevmiyeci olarak çalışan seramik döşemecisi, alçıcı, tesisatçı, sıvacı vb  günübirlik çalışanlardan fatura alamadığnıı açıklayan Gündüz, sgk’sız olarak çalıştırdıkları yevmiyeci işçileri gider olarak gösteremedikleri ve yapılan hizmet alımını fatura karşılığı olmadan aldıkları için de müteahhite doğacak vergi farkının konut satış fiyatına yansıtıldığını kaydetti. Müteahhitlerin pek çoğunun evleri peşin ve elden ödeme yapan Rus, Ukrayna; Arap ülkeleri gibi yabancı şahıslara gerçek fiyattan satarken; Türk vatandaşlarından nakit ödeme alamayacakları için evin gerçek mali değerinin önemli bir kısmını elden nakit alıp geri kalanı için banka kredisi kullandırdıklarını aktaran Gündüz bu sorunun çözümünün Maliye Bakanlığı’nın kredi kullanan daire sahiplerinden gerçek alım bedellerini öğrenmesi ile engellenebileceğini kaydetti

İbrahim Murat Gündüz araç fırsatçıları için  “Bari Cami’yi menfaatiniz için kirletmeyin” dedi

Türkiye’nin heryerinde olduğu gibi otomobil bayilerinde sıfır km  araç bulmak neredeyse imkansız. Bayilerde araçlar sergilenmesine karşın satış yetkilileri, ellerinde araç olmadığını, bayide sergilenen araçların ise satıldığını beyan ediyor. Bayiler nisan ayından önce yurda otomobil gelmeyeceğini belirtirken, ‘olmadığı iddia edilen’ araçlar, daha yüksek fiyatlara oto galerilerde yada Çamlıca camii’nin otoparkında ortaya çıkıyor.

 

İbrahim Murat Gündüz bu duruma, bu hainliktir, fırsatçılıktır, karaborsacılıktır, kul hakkı yenektir, milletine düşmanlık etmektir diyerek galerilere kazandıran stokçuluk sistemine ve galerilere araç satan bayilere isyan edip İslam’da stokçuluğun tarifini yaptı. Stokçuluk; Bir şeyi pahalanmasını bekleyerek alıkoymaktır. İslâm’da ticaret hayatının serbest bırakılarak fiyatların serbest rekabet sonucu oluşması asıldır. Bazı mallar karaborsa için saklanınca piyasada mal darlığı olur ve talep fazlalığı nedeniyle fiyatlar suni olarak yükselmeye başlar. Karaborsacının amacı da budur. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Karaborsacı ne kötü kuldur! Fiyatların düştüğünü öğrenince üzülür, yükseldiğini duyarsa sevinir.

 

Sıfır km araç almak isteyen alıcılara bayiler olumsuz yanıt verirken,  Türkiye’nin farklı yerlerinden paylaşılan ve stokçuluk yapıldığını gösteren pek çok görüntü basında ve sosyal medyada paylaşılıyor diyen İbrahim Murat Gündüz pek çok bayi satış danışmanının belirli bir ücret karşılığı (haksız kazanç sağlayarak) stoklarındaki araçları liste fiyatı üzerinden sattığını iddia ediyor.

 

Büyük Çamlıca Camisi'ne ait ücretsiz otoparkta kimliği belirsiz kişilerce filo araçlar park edildiği ortaya çıkmıştı.

Otomobil stokçusu fırsatçılar tarafından park edilen araçların üzerinde uzun zamandır orada durduklarını belli eden toz tabakasının olması İbrahim Murat Gündüz’ün gözünden kaçmadı ve son sözü “Bari Cami’yi menfaatiniz için kirletmeyin”

İbrahim Murat Gündüz sporcular için antrenörün önemini ve özelliklerini anlattı

Hepimiz çocuğumuzun spor yapmasını ve yaptığı sporda başarılı olmasını isteriz diye söze başlayan ibrahim Murat gündüz çocuklara sporu sevdirme, yaptığı sporda başarılı olmasını sağlayabilme konularında antrenörünün çok önemli olduğunu vurguladı.

 

İdeal antrenör konusunda Muaythai Milli Takımı Teknik Direktörü Şahin Eroğlu’nu herkesin örnek alması gerektiğini belirten  İbrahim Murat Gündüz, antrenör çocuğumuzun abisi ya da babası gibidir, çocuğumuz ile antrenör arasındaki ilişkiye biz ebeveynler asla karışmamalıyız dedi.

 

İbrahim Murat gündüz antrenörler ile alakalı şunları söyledi;

 

Antrenörlerin tarzları, davranışları ve özellikleri derinlemesine ele alındığında,antrenörün ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Başarı için kurumsal bilgileri ile tecrübelerini sporcusuna aktaran antrenör, bir yandan da sporcusunu anlamalı, yeteneklerine göre sporcusunu yönlendirmeli ve motive etmelidir. Antrenör ayrıca sporcularına özgüven  duygusunu aşılamalı, birlik ve beraberlik ile dürüstlük ilkelerini elden bırakmadan çalışmalarına devam etmelidir.

 

Bir sporcu ya da bir takımın sporcuları ne kadar yetenekli ve azimli olursa olsun, uygun biçimde yönlendirilmezler, teknik ve taktik yönlerden geliştirilmezlerse , başarıya asla ulaşılamaz. Başarı için tüm sporcular bir antrenöre ihtiyaç duyar. Bir antrenörün görevi yalnızca çalıştırmak ya da sporun nasıl yapılacağını göstermek değildir. Antrenör spor bilimcilerinden, spor hekimlerinden ve spor psikologlarından aldığı bilgileri, kendi deneyimleri ile karşılaştırdıktan sonra sporcuya aktarır. Çünkü bilim adamlarının verileri kanıtlanmış bilgiler olmasına rağmen teorik  oldukları için pratik uygulamada her sporcuya uygun değildirler.

 

Performans sporunda temel amaç olan başarının kazanılabilmesi için gerekli olan en önemli şart, sağlıklı bir antrenör-sporcu ilişkisinin sağlanabilmesidir. Antrenörün temel çalışma alanı sporcusu ya da takımıdır.  Antrenörün sporcu ya da takımla ilişkisinin amacına uygun biçimde yürütülmesinde hem kendisinin çeşitli özellikleri, hem de sporcusunu ya da takımının özellikleri büyük önem taşır. Antrenör-sporcu ilişkisinin sağlıklı olarak yürütülerek başarıyla sonuçlandırılmasında antrenörle ilgili iki önemli  etken vardır. Bunlar antrenörün özellikleri ve antrenörün çalışma yöntemidir.

 

İbrahim Murat Gündüz; bizler çocuğumuzun antrenörüne güvenmeli ve ebeveynler olarak antrenöre saygı duyduğumuz gibi çocuğumuzada antrenörüne saygı duymayı öğretmeliyiz diyerek sözlerini tamamladı.

İbrahim Murat Gündüz’den  bayanların boks yapması için 7 sebep

İbrahim Murat Gündüz bayanların boks yapmaları için okuyup düşünülmesi gereken  7 geçerli sebebi tek tek açıkladı.

 

Buyrun hep beraber okuyalım;

 

 

1️⃣

Herkesin merak ettiği soru evet boks zayıflatıyor ve kas kütlenizi arttırıyor!

Şu ana kadar yaptığınız bütün uzun süreli sıkıcı kardiyo antremanlarını bir kenara bırakın. Gerek ringde gerekse antreman esnasında yakılan kalori o antremanlardan kat ve kat daha fazla. Öylesine adrenalin dolu bir antremanın içerisine sizi sürekli oyunda tutacak eğlenceli bir dövüş oyunudur boks. Bir saat süren keyifli bir antreman sonrasında minimum 600 kalori maksimum 1.500 kalori yakmış olursunuz. Bunun haricinde büyüme hormonu salgılanması sayesinde kas kütleniz hızla artarken , mola anında da vücudunuz hala hatta daha fazla kalori yakmaya devam eder.

 

2️⃣

Boksa istikrarlı bir şekilde devam ederseniz  fiziksel güce ilaveten çeviklik, koordinasyon, kondisyon ve mukavemet de kazanırsınız. Dünyada boksun kondisyonu, psikolojisi ve patlayıcı kuvvetine eşit derecede hiçbir spor yoktur.  Boksun kas kütlesini ciddi anlamda arttırdığı artık kabul edilen bilimsel bir gerçek. Kas artışı derken aklınıza şekilsiz bir vücut büyümesi gelmesin , boks bütün vücudu çok dengeli bir şekilde çalıştırır. Yağ yakımı ve kas kütlesinin artışı da sonuç olarak sıkılaşma ve muhteşem bir vücudunuz okr. Boks antrenmanları diğer egzersizlere göre fazlasıyla eğlenceli olduğu için vücudunuz asla  eski haline dönmez.

 

3️⃣

İnsan bir kere yumruk yiyince vücudunun korktuğu kadar hassas olmadığını anlıyor bu sayede yumruk yemekten korkmuyorsunuz. Boks yapmanın vücudunuzu güçlendirip sizi dayanıklı hale getirmesi sayesinde hayatta başınıza gelebilecek olumsuz  durumlara da sizi en gerçek hali ile hazırlıyor. Ringde olduğunuz süre boyunca aldığınız yumruk darbelerine rağmen tekrar tekrar atağa geçme mecburiyeti size günlük hayatta da olası zor durumlara karşı özgüven ve mukavemet kazandırıyor.

 

4️⃣

Boks yaparken en kötü ne olabilir ki sorusunun cevabını somut olarak yumruk yiyerek alıyorsunuz. İşte hayatın bu gerçeği  boksun güçlü bir cesaret ve özgüven kaynağı olmasını sağlıyor. Herkes boksun ne kadar acı veren bir spor olduğunu zannederken siz o acıyı mental olarak yenmiş oluyorsunuz. Boks gerçekten zorlu bir spordur ama zoru başarma hissi kesinlikle hiçbirşeye değişilmez.

 

5️⃣

Eğer siz spor salonunda kardiyo antrenmanlarından sıkılıyorsanız, boks tam size göre! Boks antremanı boyunca zamanın nasıl geçtiğini anlamazken, yorgunluktan düşünecek haliniz de kalmaz. Antrenman veya sparring esnasında attığınız yumrukların verdiği mutluluk hissi paha biçilemez. Boks, antreman sırasında vaat ettiği eğlenceyle sizi gerçekten mutlu eder. Adrenalin,

konsantre ve motor kabiliyetlerinizi kontrol edip geliştirmenizi sağlar ve böylelikle siz hiç fark etmeden sizi disipline sokar. Boks antrenmanı esnasında stres dediğimiz şey her attığınız yumrukla yok olup gider. Spor zaten endorfin hormonuyla sizi günlük hayatın bütün yüklerinden kurtarırken gücünüzü sonuna kadar ortaya çıkarmak  stresi hayatınızdan tamamen siler. Unutmayın ki antremana hangi sorunla giderseniz gidin ilk yumruğu yediğiniz an her şeyi unutursunuz. Tüm antreman boyunca tüm stresinizi, gereksiz enerjinizi ve olumsuzlukları zihninizden ve vücudunuzdan atarsınız ve antremandan yorgun ama güçlü, yeni ve yenilmez bir insan olarak çıkarsınız.

 

6️⃣

Boks İnsanın kendini tanımasını sağlar. Başkasının yumruğunu yemeden önce kendinizi yenilmez sanarsınız. Boks yaparken Vücudunu, gücünü ve en önemlisi zihnini nasıl kontrol edeceğini öğrenirsin. Boks sadece dövüşmeyi değil, kendimizi savunmayı, karşı atak yapmayı yumruk yiye yiye size öğretir. Boks tezat anlamlar çağrıştırsa da insanı gerçekten sakinleştirir. Gerçek bir boksör ona saldırmadıkları sürece sokakta asla kavga etmez, çünkü nasıl zarar verebileceğini ve kendisini nasıl koruyabileceğini  herkesten daha iyi  bilir. Dediğim gibi boks sadece fiziksel bir aktivite değildir, sürekli çalışan bir zihin gerektiren bu sporda dağınık dikkatinizi nasıl toplayacağınızı öğrenirsiniz. Yapacağınız her hatanın yiyeceğiniz bir yumruğa mal olduğu düşünüldüğünde boksta gerçekten odaklanmayı, beyninizi ve zihninizi kontrol etmeyi öğrenirsiniz.

 

7️⃣

Bayan olarak yaşamanın sürekli zorlaştığı şu günlerde, kendini koruyabilmek bir bayan için en büyük güvence olacaktır. Bütün güzel özelliklerinin yanında boksun doğası gereği asıl faydası sizi günlük hayattaki olumsuz ve ani süprizlere hazır hale getirmesi.  Kötü niyetli insanların sizi zor bir duruma sokması anında  boks ile  geliştirdiğiniz refleksleriniz sizi her türlü saldırıya karşılık verebilecek hale getirecek

 

Şimdi sıra sizde, boksa muhakkak bir şans verin

İbrahim Murat Gündüz kız çocukları için boks sporunu önerdi

2022 yılı spor elçisi ödülünü alan İbrahim Murat Gündüz boks sporu ile ilgili şunları söyledi.

 

Toplumumuzda çoğunlukla kız çocukları evlerinde birer küçük anne gibidir; erkek kardeşleri sokakta futbol oynarken kız çocuklarının görevi ev işlerinde annelerine yardım etmek ve küçük kardeşlerine ablalık yapmaktır, spor yapmak değil. Bunun değişmesi mümkün mü? Zor ama imkansız değil!

 

‘Boks hem fiziği hem ruhu güçlendiriyor'

 

İbrahim Murat Gündüz’e göre boks sporu ile ilgilenen kız çocukları özel hayatlarında çok daha sevecen, özgüvenli ve başarılı oluyor.

 

“İnsanların öfkesi ve kızgınlığını spora ya da sanata yönlendirmelerine psikolojide yüceltme denir.

 

Savunma sporları, yaşam enerjisinin  öfke ve nefrete dönüşmeden endorfin salgısına dönüşmesini sağlar.

 

Kendini iyi hissetmenin bir yolu olan savunma sporları sadece güçlü bir fiziksel yapımızın oluşmasını sağlamıyor, ‘Bunu Başarabilirim! Kendimi hayatta herkese karşı koruyabilirim’ duygusuyla içgüdüsel olara ruhumuzu da güçlendiriyor.”

 

İşte gerçek sevginin temelini oluşturan özgüven de bu sayede oluşuyor diyen ibrahim Murat Gündüz,

“Özgüven olmadan bir kızın koşulsuzca kimseye güvenemeyeceğini” ve ayrıca“Kız çocuklarının Özsaygı eşittir özgüven kazandığında hiçbirşeyin kendilerini korkutamayacağını, hakkını korkusuzca arayabileceğini anlayıp sakince düşünebilen gelişim yaratan bireyler haline gelmesine sebep oluyor.”  dedi.

 

İbrahim Murat Gündüz ailelerin kız çocuklarının fiziken güçlü ve özgüvenli olabilmeleri için boks yada benzeri savunma sporları yapmaları gerektiğine inanıyor.

 

İbrahim Murat Gündüz’e göre bir kız çocuğunun kaderini beklemekten vazgeçip kendini savunmayı öğrenmesi gerekiyor.

 

https://www.kapsamhaber.com/yasam/ibrahim-murat-gunduz-kiz-cocuklari-icin-boks-sporunu-onerdi-h71073.html

İbrahim Murat Gündüz kadınların neden savunma sporları yapması gerektiğini anlattı

Yılın Spor Elçisi seçilen ve 14.01.2023 tarihinde ödül alan İbrahim Murat Gündüz savunma sporlarının faydalarını ve kadınların neden savunma sporları yapması gerektiğini şu şekilde anlattı;

 

Sadece düşünün, ringde her şey sizin elinizde, bu da özgüven patlaması yaşatan bir şey kadına.”

 

'Özgüven eşittir özsaygı...'

 

İbrahim Murat Gündüz İşin psikolojik boyutu olsa gerek, savunma sporlarının kadınlara özgüven kazandırdığını düşünüyor ve ekliyor: “Özgüven duygusu ve gerçek aşk ilişkisi yaşamak bilinçaltında tam olarak iç içedir. Özgüveni eksik bir kadın, tüm aşk ilişkilerinde fark etmeden ve istem dışı sevdiğine şu mesajları verir: Beni korumalısın! Zorda kaldığımd beni kurtarmalısın! Ben sensiz ve senin yardımın olmadan yapamam ki!”

 

 

Gündüz, kadınların bir anlamda “Ben kendimi koruyamadığım için beni ancak sen koruyabilirsin, eğer beni koruyabilirsen, beni zor durumda kalmaktan kurtarırsan seni ancak böyle severim!” dediğini anlatıyor.

 

Yani kadının sevgisi, koşullara bağlanmaya başlıyor.  Gündüz’e göre kadınların mücadele etmesi gereken öncelikli problem zaten bu... “Zor koşullardan kurtulmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Özgüven ve özsaygı kazanmak en önemli hedefimiz.”

 

‘Altında yalnızlığa karşı koyma dürtüsü var'

 

Peki neden savunma ve mücadele sporları? Gündüz yanıtlıyor: “Mücadele ve savunma sporları fıtratı gereği kuvvet, özgüven, hırs, kendi sınırlarını zorlamak ve aşmak gibi konularla kişinin kendisi ile yüzleşmesi için mükemmel fırsatlar tanır.

 

Dövüşürken, kazanırsınız; yada kaybedebilirsiniz de. Burada sorumluğu bir başkasında aramak yerine kendinizi geliştirmenizin şart olduğunun farkına varırsınız.

 

Savaşıp hayatta kalabilmeyi öğrenmeye çalışmanın altında altında yalnızlıkla mücadele etme dürtüsü vardır.

 

Savaşmayı mücadele etmeyi bilen kadınlar yalnızlığı tedirginlik verici bulmazlar. Bu da doğal olarak özsaygıyı getirir.

 

Sonuç olarak kadınlar fiziksel ve ruhsal olarak güçlerini maksimum kapasiteye çıkarmayı isterler!

 

Zira kadınlar mutluluğun kurtarılmayı bekleyerek gelmeyeceğinin farkına vardılar.

 

Gündüz, “Hayat, cinsiyet ayırt etmeden sürekli olarak mücadele etmeyi gerektirir” diyor. “Hatta eşiyle birlikte mücadele veren kadınların duygusal olarak sevgilerini çok daha derin, koşulsuz ve yaşadıklarını şahit oluyoruz.” diyerek kız çocukları ve kadınların savunma sporu yapmaları gerektiğini anlattı.

İbrahim Murat Gündüz, Umut Tekin and MMA fighter Liana Jojua all received awards together

Two important names are the famous entrepreneur and philanthropist İbrahim Murat gündüz who is well known to everyone and Umut Tekin, the first coach that comes to mind when it comes to Mma in Turkey.

İbrahim Murat gündüz and MMA coach Umut Tekin received awards together with their athletes Liana Jojua

This magnificent trio received their awards together on 14.01.2023 at the 'golden gloves awards'  organized by Tarık Sayın official in Istanbul.

The famous names who participated in the night together made a  statement together after İbrahim Murat Gündüz's award as the sports ambassador of the year.

Famous Georgian UFC fighter Liana Jojua, nicknamed 'She Wolf', said that she wanted to continue her sports career under the auspices of İbrahim Murat Gündüz.

In addition, after Liana Jojua said that she loved and trusted İbrahim Murat Gündüz, Umut Tekin continued.

 

Saying that his student Liana Jojua is a wonderful and promising athlete, Umut Tekin said that being under the patronage of İbrahim Murat Gündüz gave him and his student confidence

 

When it was İbrahim Murat Gündüz's turn to speak, he made the famous name statement with these words

 

From now on, Liana Jojua is under my protection in all material and spiritual matters.

 

I will personally evaluate the challenge and match offers that will come to Liana.

 

“I will fight to take Liana, the beautiful princess of the martial world, to the top of the UFC leagues,” he said.

Who is Liana Jojua?

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Liana_Jojua

 

Liana Jojua (born March 22, 1995) is a Georgian mixed martial artist who competed in the Flyweight division. She has formerly fought in the Ultimate Fighting Championship (UFC) and is also the former Fight Nights Global Women's Bantamweight Champion.

 

Early career[edit]

Jojua's interest in MMA started after watching Gina Carano's fights as a 16-year-old. Coming from a background in Muay Thai, she made her MMA debut in September 2015. After winning her initial fight, she went on a two-fight skid in 2016, but Jojua hit her stride and went on a five-fight win streak which culminated in her winning the FNG Women's Bantamweight Championship against Marina Mokhnatkina.[3]

Ultimate Fighting Championship[edit]

Jojua faced Sarah Moras on September 7, 2019, at UFC 242.[4][5] At the weigh-ins, Moras weighed in at 138 lbs, 2 pounds over the bantamweight non-title fight limit of 136 lbs. Moras was fined 20% of her fight purse to Jojua, and the bout proceeded at catchweight.[6] Jojua lost the fight via TKO in the third round.[7]

Move down to flyweight[edit]

Jojua faced Diana Belbiţă at UFC on ESPN: Kattar vs. Ige on July 16, 2020. She won the fight via armbar in first round.[8]

Jojua faced Miranda Maverick on October 24, 2020 at UFC 254.[9] She lost the fight via technical knockout in round one.[10]

Jojua was expected to face Cortney Casey on August 21, 2021, at UFC on ESPN 29.[11] However, Jojua was forced out of the fight due to visa issues.[12] The matchup was rescheduled at UFC Fight Night 197 on November 13, 2021.[13] At the weigh-ins, Jojua weighed in at 128.5 pounds, two and a half pounds over the flyweight non-title fight limit. The bout proceeded at a catchweight with Jojua fined 30% of her purse, which went to her opponent Casey.[14] Jojua lost the bout via unanimous decision.[15]

After the loss, it was announced that Jojua was released from UFC.[16]

Post UFC[edit]

Jojua made her first appearance post UFC release and faced Dariya Zheleznyakova on May 20, 2022 at Ares FC 6. She lost by the way of unanimous decision.[17]

Personal life[edit]

She is a teacher and graduated from Moscow State Pedagogical University. She also has a secondary musical education in vocals and piano.[18]

Rus işadamları için davet

Türkiye’nin tanınmış iş ve spor insanı İbrahim Murat Gündüz Amerika’nın yaptırımlarına karşı zor durumda kalan Rus vatandaşları ve Rus Şirketlerini Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ediyor.

Türkiye’nin ve Türk halkının çok misafirperver bir ülke olduğunu ifade eden İbrahim Murat Gündüz Türkiye’de yatırım yapmak isteyen Rus şirketleri ve Rus yatırımcılara tüm işlerinde büyük kolaylık sağlayabileceğini belirterek kendisini ve Rus yatırımcılar için verebileceği hizmetleri şu şekilde özetledi;

Benim adım ibrahim murat gündüz

Ben bir türk işadamıyım ve Türkiye Muaythai Federasyonu Başkan yardımcısıyım.

Ben ve partnerlerim hakkında tüm bilgiye web arama motorlarından kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

2011 yılında kurulan  şirketimiz , Kamu ve özel sektörde faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. Şimdiye kadar birçok Belediye ve Kamu kuruluşlarına hizmet ve danışmanlık hizmeti vermiş olup, her gün faaliyetlerini katlanarak büyütmeye devam etmektedir.

Faaliyet konularımızın içinde yer alan danşmanlık hizmeti, İnşaat yapımı, gayrimenkul  alım satımı, araç ve iş makinası alım satımı yapmak ve bu tür ticaretlere aracılık yer almaktadır.

Profesyonel hukuk ve finans ekibimiz ile Rus vatandaşları ve Rus şirketlerine;

Türkiyede Vatandaşlık işlemleri ve Oturma İzni Başvuru işlemleri konusunda hizmet ve danışmanlık

Türkiye de mülk satın almak isteyenlere, inşaat yapmak isteyenlere, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere hem hukuki hem ticari anlamda danışmanlık hizmeti verme

Türkiye de Finans ve Ekonomi alanında yatırım yapmak isteyenler için Danışmanlık mali ve bankacılık İşlemlerine  aracılık etme

Türkiye’de Şirket Evllikleri, Şirket Kurulması, Türk şirketi satın alınması veya Türk Şirketlerine ortak olunması konusunda Hizmet Verme

Bilhassa Devlet ve özel Banka Hesabı açılması ve Türk yasaları çerçevesinde para transferleri konusunda hizmet verme

Türkiye genelinde ihtiyacınız olan finansal, hukuksal ve ticari işlemlerinizde ihtiyacınız olan hizmet ve danışmanlık işlemleri için bizlere ulaşabilirsiniz diyerek Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu ve Rus yatırımcılara yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağını belirtti.

Web sitem https://www.muratgunduzofficial.com/

mail adresim i.muratgunduz@yandex.com

 

Whatsap telegram  iletişim numaram +905321522440

https://instagram.com/murat.gunduzofficial?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Hukuk danışmanımız Avukat Sedef Selçuk Çelik iletişim bilgileri

Whatsap +905334379974

İbrahim Murat Gündüz ve Umut Tekin UFC şampiyonu Roman Dolidze’yi  Türkiye’ye getirdiler

Adanalı ünlü girişimci ve iş insanı İbrahim Murat Gündüz ve Türkiye’de MMA denilince akla gelen ilk isim olan usta eğitmen Umut Tekin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiler.

 

Fight sporu sevenler için çok önemli bir ismi Türkiye’ye getiren Gündüz ve Tekin Türkiye’de gündem oldular.

 

Dünyanın en iyi MMA dövüşçülerinden  olan altın kemer sahibi  UFC şampiyonu Gürcistanlı Roman Dolidze’nin “golden gloves awards” için İbrahim Murat Gündüz ve Umut Tekin tarafından ödül gecesine getirilmesi Türk ve Dünya basınında şok etkisi yarattı.

 

Tarık Sayın tarafından organize edilen ve İbrahim Murat Gündüz ile Novada Şirketler Grubunun ana sponsoru olduğu ödül gecesinde karşılarında Roman Dolidze’yi gören izleyiciler ve basın mensupları adeta şok oldular.

 

Gördüklerine inanamayan izleyiciler dünya yıldızını karşılarında gördüklerine inanamadılar.

 

Roman Dolidze ile fotoğraf çektirebilmek isteyen izleyiciler arasında izdiham oluştu.

 

Yılın spor elçisi ödülünü alan İbrahim Murat Gündüz dünyanın dört bir yanında dünya şampiyonu dövüşçüler, organizatörler ve antrenörler ile yakın dost olması ile tanınıyor.

 

Efsane antrenör Umut Tekin ise birçok dünya yıldızı dövüşçünün antrenörü olarak sporseverler tarafından tanınmakta.

 

Hollanda’da Gracie Family’nin şubesi olarak bjj spor klübü bulunan şampiyonların antrenörü Harold Harder’ın öğrencisi olan ve Türkiye’ye yerleşen bjj üstadı Kadir Eroğlu’da ödül gecesinde sporseverler tarafından büyük ilgi gördü.

İbrahim Murat Gündüz baba ve kız çocuğu ilişkisini anlattı

Erkek çocuğu nimet,

kız çocuğu rahmettir" derdi büyüklerimiz diye söze başlayan İbrahim Murat Gündüz kız çocuğu babalarına şunları söyledi;

.

Kız çocukları için babaları  birer kahramandır. En başta güven duygusundan erkekler hakkındaki olumlu ve olumsuz  düşüncelerine kadar tüm deneyimi ilk önce babalarından öğrenirler.

 

Babalar kız çocuklarının büyüyüp kadın olma sürecindeki en önemli erkek modellerdir o yüzden babalarını her şeyleriyle severler.

 

BENİM BABAM DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ADAMI!

Bütün Babalar kız çocuklarının ilk süper kahramanlarıdır. Her kız çocuğu babasının ne pahasına olursa olsun arkasında durup, kızını tüm zorluklara ve kötülüklere karşı koruyacağını bilir. Bu öyle güçlü  bir güven duygusudur ki hiçbir kız çocuğuna bu duyguyu babasından başka hiç kimsenin böylesine güçlü hissettirmesi mümkün değildir.

 

BABAMLA  ARAMIZDA GİZLİ BİR BAĞ VAR!

Kız çocukları ve babaları arasında dile dökülmemiş bir sevgi ve güven bağı vardır. Anneyle kurulan yakın temas özellikle toplumumuzda babayla kurulamasa da gizliden gizliye her kız babasına her baba da kızına derinden büyük bir sevgi ile bağlıdır. Bu bağ doğal bir şekilde uzaktan uzağa derinleşir, büyür ve sağlamlaşır. Babalar kızlarıyla anneleri kadar çok konuşmasa da kız çocukları bunu bilir ve hisseder.

 

BENİ KARŞILIKSIZ SEVEN TEK ERKEK!

Kız çocukları karşı cinsle ilk iletişimlerini babalarıyla kurdukları için  babalarından aldıkları sevgiyi zamanla doğal olarak  diğer erkeklerden de beklerler. Ancak gerçeği  zaman gösterir ki hiçbir erkek bir kızı babası kadar sevip, düşünemez ve kollayamaz. Sadece bir baba kızını her türlü özelliği ile, doğrusu ile, yanlışı ile, eksiği ile  fazlasıyla,  tam olarak gerçek manada sevebilir. Kız çocukları zaman ilerledikçe bu gerçeğin farkına varır ve babasına bir kez daha hayran olur.

 

Kız çocuğu babası olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu bir kez daha düşünelim istedim.

İbrahim Murat Gündüz ve Novada Şirketler Grubunun Genel Müdürü Erkan Çelik Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiler

İzmir’li tecrübeli siyasetçi ve iş dünyasının tanınmış ismi Erkan Çelik ile hayırsever kişiliği ile tanınan sporsever iş insanı İbrahim Murat Gündüz  14 Ocak 2023 tarihinde İstanbul’da Ataşehir’de Novada Şirketler Grubu ile İbrahim Murat Gündüz’ün katkıları ile düzenlenen ‘Golden Gloves Awards’ ödül gecesinin ana sponsoru oldular.

 

Türkiye’de sporun gelişmesi adına bu tür organizayonlara katkıda bulunmayı alışkanlık haline getirmiş iki dost Ünlü sunucu Tarık Sayın tarafından düzenlenen ödül gecesinde fight sporlarına destek veren birçok kişinin ödül almasına vesile oldular.

 

Bilhassa İbrahim Murat Gündüz’ün bu ödül gecesinde UFC yıldızlarının yer almasını çok istediğini bilen Erkan Çelik dostu İbrahim Murat Gündüz’e büyük bir jest yaparak Novada Şirketler Grubu’nun maddi desteğini alarak  Gürcistan vatandaşı Dünyaca ünlü UFC dövüşçüsü Roman Dolidze’yi Gürcistan’dan ödül gecesi için Nuri Tekinalp’e ait özel uçakla İstanbul’a getirtti.

 

Demokrat Parti İzmir Narlıdere İlçe Başkanı olarak İzmir siyaset dünyasına yön veren Erkan Çelik golden gloves awards ödül gecesinde Yılın en iyi ceo’su ödülünü alırken sporcu gençlerin abisi olarak haklı bir üne sahip İbrahim Murat Gündüz ise yılın spor elçisi ödülünü Tarık Sayın’ın elinden aldı.

 

Erkan Çelik, İbrahim Murat Gündüz ve

Novada Şirketler Grubunun Finans Ceo’su Onur Yalın hep birlikte bu tür faydalı organizasyonlara maddi destek vermeye devam edeceklerini belirttiler.

bottom of page